Tel: 051 333 700

Largus

RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Računovodstvo, administracija, savjetovanje

RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Pouzdano i ažurno vodimo Vaše poslovne knjige, računovodstvene, porezne i ostale evidencije u skladu s važećim zakonima i poreznim propisima RH. Specijalizirani smo za računovodstvo i prateće usluge s ponudom prilagođenom kako malim i srednjim poduzetnicima, tako i obrtima, slobodnim djelatnostima i neprofitabilnim organizacijama.

tipka

Naše usluge

Usluge obavljamo u skladu sa: Zakonom o računovodstvu, Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Zakonom o porezu na dohodak, Zakonom o porezu na dobit, Općem poreznom zakonu, Zakonu o trgovačkim društvima i drugim propisima koji uređuju računovodstveno-financijsko poslovanje u Republici Hrvatskojizrada računovodstvenih politika i kontnog planaustroj i vođenje poslovnih knjiga poduzetnikaustroj i vođenje 

poslovnih knjiga i evidencija obrtnikaustrojavanje i vođenje evidencija: analitičkog knjigovodstva kupaca i dobavljača, analitike plaća, analitičkog knjigovodstvo materijala, trgovačke robe, proizvodnje u tijeku, gotovih proizvoda, sitnog inventara, knjigovodstveno praćenje dugotrajne imovine i dr. propisane evidencijevođenje kadrovske evidencije i obračun plaćaobračun naknada prijevoza sa posla i na posao, terenskih dodataka, naknada za godišnji odmor i drugih naknada troškova radnikaobračuni ugovora

Završni računi, bilance

Usluge obavljamo u skladu sa: Zakonom o računovodstvu, Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Zakonom o porezu na dohodak, Zakonom o porezu na dobit, Općem poreznom zakonu, Zakonu o trgovačkim društvima i drugim propisima koji uređuju računovodstveno-financijsko poslovanje u Republici Hrvatskojizrada računovodstvenih politika i kontnog planaustroj i vođenje poslovnih knjiga poduzetnikaustroj i vođenje 

poslovnih knjiga i evidencija obrtnikaustrojavanje i vođenje evidencija: analitičkog knjigovodstva kupaca i dobavljača, analitike plaća, analitičkog knjigovodstvo materijala, trgovačke robe, proizvodnje u tijeku, gotovih proizvoda, sitnog inventara, knjigovodstveno praćenje dugotrajne imovine i dr. propisane evidencijevođenje kadrovske evidencije i obračun plaćaobračun naknada prijevoza sa posla i na posao, terenskih dodataka, naknada za godišnji odmor i drugih naknada troškova radnikaobračuni ugovora

Poslovne usluge

Usluge obavljamo u skladu sa: Zakonom o računovodstvu, Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Zakonom o porezu na dohodak, Zakonom o porezu na dobit, Općem poreznom zakonu, Zakonu o trgovačkim društvima i drugim propisima koji uređuju računovodstveno-financijsko poslovanje u Republici Hrvatskojizrada računovodstvenih politika i kontnog planaustroj i vođenje poslovnih knjiga poduzetnikaustroj i vođenje 

poslovnih knjiga i evidencija obrtnikaustrojavanje i vođenje evidencija: analitičkog knjigovodstva kupaca i dobavljača, analitike plaća, analitičkog knjigovodstvo materijala, trgovačke robe, proizvodnje u tijeku, gotovih proizvoda, sitnog inventara, knjigovodstveno praćenje dugotrajne imovine i dr. propisane evidencijevođenje kadrovske evidencije i obračun plaćaobračun naknada prijevoza sa posla i na posao, terenskih dodataka, naknada za godišnji odmor i drugih naknada troškova radnikaobračuni ugovora

Reference

Usluge obavljamo u skladu sa: Zakonom o računovodstvu, Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Zakonom o porezu na dohodak, Zakonom o porezu na dobit, Općem poreznom zakonu, Zakonu o trgovačkim društvima i drugim propisima koji uređuju računovodstveno-financijsko poslovanje u Republici Hrvatskojizrada računovodstvenih politika i kontnog planaustroj i vođenje poslovnih knjiga poduzetnikaustroj i vođenje 

poslovnih knjiga i evidencija obrtnikaustrojavanje i vođenje evidencija: analitičkog knjigovodstva kupaca i dobavljača, analitike plaća, analitičkog knjigovodstvo materijala, trgovačke robe, proizvodnje u tijeku, gotovih proizvoda, sitnog inventara, knjigovodstveno praćenje dugotrajne imovine i dr. propisane evidencijevođenje kadrovske evidencije i obračun plaćaobračun naknada prijevoza sa posla i na posao, terenskih dodataka, naknada za godišnji odmor i drugih naknada troškova radnikaobračuni ugovora

Largus d.o.o.
Nikole Cara 4, 51000 Rijeka, HR
Tel: 051 333 700
Fax: 051 333 700
Mob: 098 234 567
e-mail: largus@t-com.hr

e-mail us

Largus je upisan kod Trgovačkog suda u Rijeci .....
OIB: 1234 56789
Žiro račun: 47637664 3804892309482